Alles wat je altijd al wilde weten over natte dozen

Inleiding | Op een natje | Op een droogje | Conclusies

Inleiding
Over het algemeen wordt 'natte doos' als jargon gezien voor een toestand waarin er sprake is van opwinding. Deze figuurlijke interpretatie gaat helaas voorbij aan de letterlijke betekenis die als even prangend mag worden beschouwd. Er zijn vele situaties waarin een natte doos als een probleem moet worden beschouwd. In veel gevallen gaat het dan vooral om timing. Zo is het overdag veel minder geschikt om een natte doos te hebben dan 's avonds of zelfs 's nachts. Toch zijn er ook gevallen waarbij een natte doos te verkiezen is boven een droge doos. Raakt u hier niet opgewonden van. Als een duveltje uit een doosje zo snel zullen wij uitleggen hoe u met beide typen om kunt gaan.

We beginnen met een voorbeeldje
Een natte doos van de firma Compaq ® is erg moeilijk te benaderen. Het komen in deze dozen gaat over het algemeen gepaard met zoveel problemen (naast de spreekwoordelijke vloek en zucht), dat het nodig kan blijken om de doos te besnijden. Hiervoor zijn speciale hulpmiddelen in de handel. Sommige personen verkiezen in zo'n geval het stanleymes; wij van Natte Dozen.nl raden u dit echter af. U kunt de doos hier onherstelbaar mee beschadigen...

Lees verder...

doos1