Zeer merkwaardige doos


Nogmaals een waarschuwing! Bekijk deze doos niet te lang, dit kan nadelige gevolgen hebben op de gezondheid van uw ogen of andere ledematen/ingewanden.

Bekijk deze doos ook eens met uw ogen op
onscherp, dan zijn de effecten die deze doos met uw hersenen kan uitvoeren nog sterker. Let wel op doe ook dit niet te lang!!...

Verdere informatie over deze doos kunnen we u helaas niet verstrekken
niet omdat wij dit geheim willen houden maar om dat wij zelf ook niets over deze doos weten. Heeft u misschien enige informatie over
deze doos? Zoals haar naam, afkomst en doel neem dan
contact met ons op via het contactformulier onze dank alvast.
En ja, natuurlijk hebben we het al aan de doos zelf gevraagd maar
deze doos spreekt helaas niet, wel horen we vaak enig gepiep en gekraak maar daar kunnen we verder niets uit herkennen.

Na enige testen zijn we echter wel tot conclusie gekomen dat deze doos redelijk bestand is tegen water, en dit heeft ons tot nu toe zwaar belemmerd om haar achtergrond te achterhalen. We konden haar dus ook nergens in de KLIT tabel plaatsen.

(De AGND is verder niet aansprakelijk voor de aangebrachte letsels of andere afwijkingen die deze doos bij de bezoeker heeft aangebracht. We hebben u immers gewaarschuuwd.)

reportagelijst